Privacy Policy

ULUDAĞ MOBİL UYGULAMASI KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Bu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) ’nde; Peakode – Burak Beceren ve Ortakları ile KULLANICI = Müşteriler TARAFLAR = USOG ve müşteriler birlikte olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşmenin konusu; KULLANICININ talebiyle ULUDAĞ uygulamasına girilmesi ve bilgilerin paylaşılmasını kapsar.

MADDE 3 – TANIMLAR

1-UYGULAMA​:Her türlü hakkı ve mülkiyeti Peakode – Burak Beceren ve Ortakları’na ait olan uygulamadır.

2-KULLANICI​: ULUDAĞ uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder.

3-HİZMET/ÜRÜN​: ULUDAĞ uygulamasının sunduğu tüm bilgileri ifade eder.

Bitnami